Wstępne opracowanie

miniaturaowalnakosciola

Kościół Parafialny pw.Św. Jadwigi Śląskiej w Starej Wsi:

01.02.1970  Ks. Biskup Herbert Bednorz powołuje punkt duszpastersko-katechetyczny.

03-12.1970  Adaptacja budynku starej wozowni na potrzeby kościoła.

28.02.1972  Ks. Antoni Mazur zostaje rektorem mającej powstać parafii w Starej Wsi.

20.10.1972  Pierwszy odpust parafialny ku czci Św. Jadwigi Śląskiej.

13.03.1980  Nominacja ks. Antoniego Mazura na proboszcza parafii.

06.03.1981  Erygowanie parafii.

20.06.1983  Papież Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod budowę nowego kościoła w Starej Wsi. Do uroczystości doszło podczas śląskiej pielgrzymki Ojca Swiętego na lotnisku w Katowicach-Muchowcu.

08.09.1983  Władze państwowe wyrażają zgodę na budowę kościoła.

12.11.1983  Ruszają pierwsze prace - w dzień Matki Boskiej Piekarskiej przeprowadzono wiercenia i badania gruntu pod planowaną świątynią.

1983-1989  Budowa kościoła parafialnego w Starej Wsi. Projekt opracował inż. Antoni Czernow, konstruktorem obiektu został inż. Krupa, a kierownikiem budowy inż. Filipczyk. Nad wszystkim czuwał proboszcz ks. Antoni Mazur. Budowę prowadzono systemem gospodarczym przy wielkim udziale i zaangażowaniu parafian.

16.10.1989 godz. 16.00 Poświęcenie nowego kościoła przez ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia.

Dzień był piękny i słoneczny. W uroczystości wzięło udział duchowieństwo dekanatu pszczyńskiego i licznie zgromadzeni parafianie. Po ponad 600 latach istnienia Stara Wieś doczekała się parafii z własną świątynią.

28.06.1991  Ks. Biskup Gerard Bernadzki dokonuje poświęcenia dzwonów:Jadwiga, Maryja i Antoni.

26.08.1995  Ks. Antoni Mazur po 24 latach pracy w parafii w Starej Wsi odchodzi na emeryturę. Nowym proboszczem zostaje ks. Alojzy Bok.

16.05.1997  Peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

12.09.1998  Poświęcenie groty Matki Boskiej z Lourdes.

2001-2009  Wystrój kościoła wg. projektu architekta Mirosława Wszotka.

 
SmartNews.Com