ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA 2018

Zebranie otworzył Przewodniczący Zarządu osiedla Marian Szwarc.

W zebraniu mieszkańców uczestniczyli m.in.: burmistrz Dariusz Skrobol, zastępca burmistrza Barbara Sopot-Zembok, radni miejscy: Marcelina Leki, Ryszard Baron, Renata Dyrda oraz Kamil Widłok, radny powiatowy Damian Cieszewski, dzielnicowy asp. Mieczysław Kościelniak, komendant straży Miejskiej Artur Krzyżaniak, a także ksiądz Alojzy Bok - proboszcz naszej parafii, Roman Chrószcz - przewodniczący Rady Miejskiej w latach 1994-1998 oraz Czesław Moń - asystent posła Stanisława Szweda.

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie Zarządu osiedla z wydatków poniesionych w roku 2017. w ramach otrzymanej dotacji 36.510 zł. Główne wydatki to:

 - dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Rzepakowa, Zbożowa, Żytnia 2.000 zł, - dopłata do budowy chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich 22.000 zł., - wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ulic Morelowej, Brzoskwiniowej, Jesionowej 6.000 zł.,  - organizacja Pikniku Rodzinnego, Spotkanie opłatkowe "Dla Seniorów", "Dnia Kobiet", Dnia Górnika", "Św. Mikołaj" dla dzieci pozostała kwota.

Przewodniczący przedstawił plan wydatków Zarządu osiedla na rok 2018 w ramach otrzymanej dotacji 36.510 zł. Główne planowane wydatki to:

 - dopłata do budowy chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich 24.000 zł., wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ulic Różyckiego i Bażantarnia 6.000 zł., usługi remontowe 2.000 zł, - organizacja imprez kulturalnych pozostała kwota.

Przewodniczący Zarządu Osiedla podziękował mieszkańcom za zaangażowanie w temat Budżetu Obywatelskiego na 2018, a szczególnie za udział w głosowaniu nad zgłoszonymi projektami. Dziękował także  wszystkim zaangażowanym dla dobra naszego osiedla Stara Wieś.

W kolejnej części burmistrz poinformował mieszkańców o najważniejszych zadaniach zrealizowanych w gminie Pszczyna m.in. remont alejek w parku, przebudowa rynku. Z kolei Barbara Sopot-Zembok omówiła zadania gminne z zakresu oświaty. 

Następnie głos zabrał Tomasz Jarczok - brat Łukasza Jarczoka, stracił nogę w wyniku wypadku staramy się zebrać pieniądze na nogę z kolanem elektronicznym, która pomoże mu wrócić do pełnej sprawności i normalnego funkcjonowania. Można dokonywać wpłat na konto Stowarzyszenia OMNIBUS z dopiskiem "Cel szczegółowy: Łukasz Jarczok", można oddać 1%. Naprawdę każdy grosz się liczy. Tę nogę, w którą teraz go zaopatrzyliśmy, to był koszt 24 tysięcy złotych, pokryliśmy to z własnych środków (...). W dalszym ciągu trwa walka o to, aby jak najszybciej nazbierać pieniądze na profesjonalną nogę. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani taką formą pomocy będę wdzięczny za wszelkie wsparcie - mówił.

Kolejnym punktem podczas zebrania były wolne głosy i wnioski. Mieszkańcy zgłaszali następujące problemy:

 - problem dotyczący planowanego zamknięcia przejazdu kolejowego w Starej Wsi przez PKP,

- problem kratek ściekowych na ulicy Staromiejskiej,

- budowy i naprawy dróg Rzepakowej, Gołebiej, Morelowej, Brzoskwiniowej, Skromnej, Świerkowej

Drogi gminne to największy problem osiedla Stara Wieś, na naszym osiedlu jest ok 30 km dróg gminnych z tego zaledwie ok 10 km ma nawierzchnię asfaltową.

- poruszono także sprawę brakującej sieci kanalizacyjnej na ulicy Rybnickiej (są także inne oddcinki bez kanalizacji)

- problem braku rozbudowy cmentarza i zagospodarowania terenów przy ulicy Żorskiej i Wodzisławskiej  zgodnie z wolą mieszkańców

- poruszono także sprawę chaotycznych reklam rozwieszanych jak popadnie.

 

zdjęcia: portal pless.pl

 

 

 

 

SmartNews.Com