BĘDZIE REMONT ULICY STAROMIEJSKIEJ

Od 2010 r. Powiat pszczyński zrealizował 50 inwestycji za ok. 20 mln zł. ,  włąsnie dzięki pozyskanym środkom na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Teraz pora na prace na ul. Staromiejskiej w Pszczynie.

Jak informuje Starosta pszczyński Paweł Sadza, inwestycja będzie polegać na wykonaniu remontu chodnika dla pieszych od ul. Chopina do ul. św. Jadwigi, wykonaniu fragmentu odwodnienia jezdni od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Rzepakowej oraz remoncie wpustów deszczowych w ciągu drogi.

Remont ulicy Staromiejskiej, (m in. studzienki kanalizacyjne), był wielokrotnie zgłaszany na zebraniach mieszkańców naszego osiedla.  

 

źródło: Powiat pszczyński