WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 - KANDYDACI Z NASZEGO OSIEDLA

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ - mieszkańcy osiedla Stara Wieś:

Kandydatów do Rady miejskiej będziemy wybierać w okręgu nr 1: Osiedle Stare Miasto, osiedle Józefa Piłsudskiego, osiedle Ignacego Daszyńskiego, osiedle Podstarzyniec, osiedle Polne Domy, osiedle Powstańców Śląskich, osiedle Kępa, osiedle Stara Wieś

 

MARCELINA LEKI  (KWW PSZCZYŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE)  

RYSZARD BARON  (KWW ZIEMIA PSZCZYŃSKA)   

EWA CHWEDYNA  (KWW ZIEMIA PSZCZYŃSKA) 

STANISŁAW PYCLIK  (KW PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ) 

PAWEŁ WRZESZCZ  (KW LIGA SAMORZĄDOWA PIERWSZA)  

 

KANDYDACI DO RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO - mieszkańcy osiedla Stara Wieś:

Kandydatów do Rady powiatu pszczyńskiego będziemy wybierać w okręgu nr 3 - obejmującym całe miasto Pszczyna

 

PAWEŁ SADZA  (KWW ZIEMIA PSZCZYŃSKA)                            

JOANNA WRZESZCZ  (KW LIGA SAMORZĄDOWA PIERWSZA)  

HENRYK MILERSKI  (KW PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ)  

MARIAN SZWARC  (KWW ZIEMIA PSZCZYŃSKA) 

 

DO RADY SEJMIKU WOJEWÓZTWA ŚLĄSKIEGO - mieszkańcy osiedla Stara Wieś:

BRAK KANDYDATÓW - mieszkańców osiedla Stara Wieś

 

Kolejność wszystkich Kandydatów wg nr danej listy i pozycji na danej liście za portalem  pless.pl:  

http://wybory.pless.pl/samorzadowe-2018/gmina-pszczyna

http://wybory.pless.pl/samorzadowe-2018/rada-powiatu

http://wybory.pless.pl/samorzadowe-2018/sejmik-wojewodztwa

 

Poszczególni Kandydaci startują w ramach listy danego komitetu wyborczego, do Rady miejskiej zarejestrowano 5 list a do Rady powiatu pszczyńskiego zarejestrowano 3 listy z Kandydatami. Głosowanie na naszym osiedlu odbędzie się tradycyjnie w dwóch lokalach wyborczych, jeden lokal wyborczy w Szkole Podstawowej nr 3 ul. Staromiejska, drugi lokal wyborczy w PZS nr 2 ("Rolniczok") ul. Szymanowskiego. Godziny otwarcia lokali od 7.00  do  21.00. 

 

SmartNews.Com