INTERPELACJA RADNEJ W SPRAWIE STANU DRÓG NA OSIEDLU STARA WIEŚ I KĘPA

Radna pisze m.in w swojej interpelacji, że "w ostatnim czasie stale modernizowane są drogi na osiedlach z nakładką

asfaltową natomiast my nadal czekamy i chodzimy w błocie".

Poniżej odpowiedź Burmistrza na interpelację:

 

SmartNews.Com