PLAN ZAGOSPODAROWANIA - REJON ULICY ŻORSKIEJ

Jest to początek procedury uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, kolejnym krokiem będzie sporządzenie przez Burmistrza projektu tego planu  po rozpatrzeniu złożonych na tym etapie wniosków. Projekt ten po wszelkich uzgodnieniech będzie dalej wyłożony do wglądu, gdzie mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi do projektu planu.

Niżej obwieszczenie Burmistrza:

Szczegóły na stronie UM Pszczyna: http://www.pszczyna.pl/dla_mieszkancow/obwieszczenie-burmistrza-pszczyny-o-przystapieniu-do-sporzadzenia

Zdjęcie: portal Pless.pl

 

SmartNews.Com