Zmiany w systemie gospodarowania odpadami - złożenie deklaracji do 30 kwietnia br.

Jedną z istotnych zmian wynikających z nowelizacji ustwy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest to, że od lipca podstawą naliczania opłaty za odbiór odpadów będzie deklaracja składana przez właściciela nieruchomości.

przypomnieniesmiecideklaracja

infozmianagospodpadami