9 V Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W czwartek  9 maja 2013r. na terenie os. Stara Wieś i Kępa wraz z ulicami: Padarewskiego, Strzelecką i Łuczniczą prowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

wielkiegabaryty08102012

SmartNews.Com